Acrinova AB

Acrinova äger och förvaltar egna fastigheter samt förvaltar åt externa fastighetsägare.