Amasten Fastighets AB

Amasten är ett noterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet består av 90% bostäder, resterande ytor avser kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. Amastens värdeord är Trygghet, Innovation och Affärsmannaskap.