APP Properties

APP Properties ingår i APP-koncernen. Vi är en aktiv, ansvarsfull fastighetsutvecklare som vill stärka attraktionskraften och vara en drivande kraft i de städer där vi verkar. Vi har bred kompetens och gedigen erfarenhet av att driva framgångsrika fastighetsutvecklingsprojekt.