Asplunds Fastigheter

Asplunds Fastigheter är ett Örebrobaserat fastighetsbolag med en historia som började med ett byggprojekt i Krylbo för snart 90 år sedan. Idag förvaltar vi ca 1000 hyresrätter, 21 000 m² butiks- och kontorslokaler och producerar även nya bostäder, framför allt i Örebro. Som hyresgäst hos oss verkar och bor du i väl omhändertagna fastigheter av väl omhändertagande personal.