Carlenskogs Byggcenter AB

Carlenskogs Byggcenter ett är moderbolag med 2 dotterbolag, AB Vimmerbyhus samt Carlenskogs Byggvaruhus AB. Moderbolaget förvaltar fastigheterna, Vimmerbyhus är den tillverkande enheten av hus och takstolar, och Byggvaruhuset sysslar med traditionell försäljning av byggmaterial.