Cene fastigheter

Cene fastigheter utvecklar, driver och hyr ut moderna lagerlokaler och logistikanläggningar i Stockholmsregionen. Fokus ligger på mindre lagerlokaler och logistikanläggningar nära stadskärnan och kommunikationer.