Chansen

Chansen är ett socialt företag som återinvesterar vinsten i verksamheten för att få fler människor till arbete. Vi hjälper Arbetsförmedlingen med deras uppdrag att förmedla arbete till arbetssökande, alternativt att göra arbetssökande mer redo för arbetsmarknaden.