Desam Fashion Group

(DE SAMverkande) bildades i Göteborg 1962 som en fristående inköpsorganisation till självständiga modebutiker i Sverige.