Diös Fastigheter AB

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi finns i 10 prioriterade städer från Borlänge i söder till Luleå i norr. Våra fastigheter är koncentrerade till centrum i respektive stad. Vår strategi är smart stadsutveckling. Genom att utveckla våra fastigheter med fler attraktiva mötesplatser, bostäder, butiker och kontor möjliggör vi tillväxt för våra hyresgäster.