Fortinova AB

Fortinova är ett onoterat fastighetsbolag som strävar efter att kunna bemöta olika kunders efterfrågan på lägenheter och lokaler. Sedan investeringsstarten 2011 har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder. Fortinova Fastigheter AB:s fastighetsbestånd har ett bedömt värde om cirka 1,5 miljard.