Gulins Fastigheter

Idag är vårt fastighetsbestånd koncentrerat till Göteborg. Inom de närmaste åren kommer vi bland annat att spela en aktiv roll i arbetet med att förvandla kvarteren kring Järntorget till en levande blandstad, där verksamheter och boende kan förenas. För vår del handlar det om att tillsammans med vår partner Ernströmgruppen skapa en attraktiv stadsmiljö med grund i en arkitektoniskt spännande byggnad innehållande kontor, butiker och bostäder i kvarteret Röda Bryggan, som omgärdas av Järntorgsgatan/Pusterviksgatan/Brogatan.