ICA Fastigheter AB

ICA Fastigheter Sverige AB är ett av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandeln, ett stort fastighetsbolag med långsiktigt ägande. Vi utvecklar och skapar attraktiva handelsplatser intill våra större ICA-butiker.