Källfelt Byggnads AB

Förvaltning av bostäder och lokaler i Göteborg och Stockholm. Över 90.000 kvm lokalyta i Göteborg. Vårt arbetssätt kännetecknas av ett högt engagemang och en väl genomtänkt arbetsorganisation. Vi arbetar nära våra hyresgäster, vilket uppskattas av båda parter.