Landera

Landera är ett privatägt fastighetsbolag med kontor i Stockholm. Bolaget ägs och drivs av dess grundare, Gustaf Enblad och Jonas Ramstedt, med medarbetare. Vårt fastighetsbestånd är huvudsakligen lokaliserat i Storstockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Beståndet uppgår till cirka 100 000 kvadratmeter kontor, industri, bostad och samhällsfastigheter. Landera är en långsiktig fastighetsägare och har därför alltid hyresgästen i fokus. Våra hyresgäster framhåller ofta vår stora flexibilitet, tillgänglighet och korta beslutsvägar vilket är ett resultat av att hyresgästen alltid talar direkt med beslutsfattare inom företaget.