Landia

Landia bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder med fokus på Storstockholm. Bolaget ägs och drivs av dess grundare och ägare Jonas Ramstedt, Olof Rämsell och Ludvig Rosén tillsammans med medarbetare. Landia strävar efter att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar såväl våra kunder som samhället i stort. Landias förvaltningsfilosofi bygger på stor flexibilitet där hyresgästen alltid är i fokus.