Linköpings Skogstjänst AB

Skogstjänst bildades 1991 av jägmästarna Lennart Brant och Gabriel Danielsson. Bolaget har sitt säte i egna lokaler på Skyttegatan 2A i Linköping.