LW Fastigheter AB

LW Fastigheter är samlingsnamnet för ett tjugotal bolag som äger och förvaltar lokaler, bostäder och samhällsfastigheter om cirka 150 000 kvadratmeter. Som en betydande lokal aktör deltar bolaget aktivt i Kalmars stadsutveckling.