Maryd maskin AB

Aktiebolaget bildades 2007, men företagets personal har flera decenniers erfarenhet inom området. Hösten 2011 köpte vi en större fastighet och har nu möjlighet att reparera, serva och bygga om maskiner i huset. Förutom den utökade verkstadsdelen har vi även möjlighet att hyra ut delar av fastigheten som är på ca 8000 m2.