Möller & Partners

Vår affärsidé är att äga, utveckla och förvalta fastigheter på den svenska marknaden. I våra olika fastighetsbolag tar vi även in externa delägare som samarbetspartners. Bland nuvarande och tidigare samarbetspartners finns institutionella investerare samt utländska och svenska fonder, för att nämna några exempel. Sedan starten har vi byggt upp och förvaltat fastigheter till ett värde överstigande 20 miljarder kronor.