Profi Fastigheter

Profi Fastigheter bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvm kommersiella lokaler. Verksamheten drivs i egen regi och organisationen består av cirka 35 kunniga medarbetare.