Serafim Fastigheter AB

Serafim Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholms län. Bolaget förvärvar råmark, utvecklingsfastigheter samt fastigheter för kommersiell förvaltning. Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen.