Solution Of Quality

Ett unikt coworking som är inte bara en uthyrning av olika typer av kontorsplatser. Ett coworking som sträcker sig längre ut än de klassiska förmånerna som medföljer när man hyr en kontorsplats. SOFQ Working Spaces Kista fokuserar på välmående, vägledning och inre utveckling genom en variation av föreläsningar och workshops med erfarna talare som engagerar, inspirerar och motiverar.