Stayaround Sverige AB

Workaround grundades 2015 som en reaktion på den brist på transparens och användarvänlighet som gjorde det tidskrävande och ineffektivt att hitta, hyra och hyra ut kontor digitalt. Vi var själva på jakt efter kontorslösningar och insåg att de plattformar och processer som erbjöds i vår situation innebar en affärsmöjlighet för den som vill göra detta enklare och bättre.