Fem fördelar med att hyra ett nybyggt lager

19 Jun 2021 Att hyra
Fem fördelar med att hyra ett nybyggt lager

Catena äger, förvaltar och utvecklar effektiva logistikanläggningar, anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. I beståndet finns bland annat terminaler för omedelbar omlastning, kombiterminaler, logistiklager, distributionslager, e-lager, anläggningar för citylogistik och omnilager som är hybrider och kombinerar olika lagerfunktioner i en och samma byggnad. Förutom att funktionen i lagret kan vara olika så finns också vissa skillnader mellan äldre och mer moderna anläggningar. Behovet är det som i slutändan styr men vår erfarenhet är att det många gånger är värt att överväga möjligheten med ett nyproducerat lager då det kan ge vissa fördelar:

1. Bästa läge

För en fungerande lager- eller logistikanläggning är ofta kommunikationerna och infrastrukturen i anslutning helt avgörande och det är den aspekten som utgör utgångspunkt för vad som är intressant att titta vidare på. Idag måste en vara hela tiden vara optimalt placerad i logistiknätverket för att kunna möta kraven på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad. Med ett bra läge går det att optimera transporterna och har samma aktör flera lagerpunkter behöver dessa kunna samspela på ett smart sätt. En global ekonomi, digitalisering och nya konsumtionsmönster gör att varuflöden ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Det som betraktades som ett optimalt läge för tio år sedan behöver inte vara en optimal position idag. Nyproduktion kan därför vara bästa vägen framåt för att få till den mest strategiska placeringen för verksamheten.

2. Möjligheter att påverka

Vid nyproduktion kan det vara lättare att säkerställa att lagret fullt ut möter de behov verksamheten har genom att göra anpassningar. Som hyresgäst finns möjligheter att komma in tidigt i processen och vara delaktig i designen av lagret.

3. Mer effektivt och flexibelt

Moderna lager nyttjar ofta ytan bättre – smartare planlösning, möjligheter att bygga på höjden och optimal planering av exempelvis rangerytorna gör att kunden får ut mer. I jämförelse med att hyra ett äldre lager innebär dessutom en nyproducerad logistikanläggning lägre driftskostnader, inte minst för att en modern anläggning oftast är mycket mer energieffektiv vilket kan ge stor påverkan på energikostnaderna jämfört med en äldre fastighet. Givet detta är det alltid en god idé att se till helheten och totalkalkylen på längre sikt istället för att basera sitt beslut på kvadratmeterpris.

4. Ett lyft för varumärket

Att hyra lager i en äldre fastighet kan visserligen lösa de utmaningar kring lagerutrymme som uppstått men att uppföra ett nytt lager kan därutöver också bidra till andra delar av verksamheten. Ett nyproducerat lager är en möjlighet att förstärka hyresgästens varumärke i stort. Hur vill kunden uppfattas och vad är viktigt att kommunicera? I vilka sammanhang ska lokalerna kunna användas? Vad tänker besökare och kunder? Hur påverkas arbetsgivarvarumärket av fastigheten där verksamheten finns?

5. Lättare att göra hållbara val

Som vi tidigare nämnt är nyproduktion ofta mer effektivt för driften. En del hållbara val som känns självklara idag kan vara svårare att genomföra i efterhand i en äldre byggnad. Catenas målsättning vid all nyproduktion är exempelvis att från första början certifiera till minst silvernivå enligt Miljöbyggnad. Oavsett om det handlar om energikällor, byggmaterial, ljusinsläpp eller solcellsanläggningar är det parametrar som kan göra väsentlig skillnad för klimatavtryck, medarbetare, driftskostnader och inte minst för varumärket.

Till slut kanske man ändå landar i att ett befintligt lager är den bästa lösningen för verksamheten, sett ur ett hållbarhetsperspektiv är det ju ett värde i att använda lagerytor som redan finns. I det fallet finns det goda skäl att ändå lägga upp planeringen och processen som om det vore ett nybygge. Ställ frågor om energilösningar, hållbarhet och möjligheten till anpassningar, var långsiktig och utgå från helheten och totalkalkylen på längre sikt. Mycket kan troligtvis göras innan inflyttning för att din verksamhet ska få de allra bästa förutsättningarna.

Har du fler frågor kring ämnet kontakta Catena

Jörgen Eriksson
E-post

Mer att läsa

Nyhetsbrev

Lär dig allt om fastigheter och fastighetsmarknaden. Skaffa vårt nyhetsbrev.

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.