Flexibla lokaler

02 Feb 2023 Att hyra
Flexibla lokaler

Flexibla lokaler & hyresavtal

Covid-19-utbrottet har medfört konsekvenser i samtliga delar av samhället och fastighetsbranschen är inget undantag. Det är hög tid att branschorganisationerna tar ett gemensamt ansvar för problematiken som uppstår vid lågkonjunkturer. Som hyresgäst och fastighetsägare delar vi på ansvaret att reformera dagens hyresmodell med konkreta lösningar. 

Dela krisen – flexibla hyresavtal 

Delad risk är ingen outforskad modell i fastighetsbranschen. Utgångspunkten bör vara flexibla hyresavtal som enkelt eller automatiskt kan anpassas vid kriser och konjunktursvängningar. I korthet bör hyresgäster och fastighetsägare i större utsträckning dela på risktagande och möjligheter.

Vanlig hyreslängd är mellan 3 till 10 år och skrivs ofta på fastighetsägarens villkor, utan rimlig beaktning till hyresgästens behov och förutsättningar. Flexiblare hyreskontrakt kan vara lösningen på långsiktiga samhällsproblem. Coronakrisen må vara exceptionell men det kommer utan tvekan att uppstå mindre kriser och konjunkturnedgångar även i framtiden. 

Det är viktigt att hyresvärden och hyresgästen har en god kommunikation med ett öppet förhållningssätt till möjliga lösningar. Syftet är ett samarbete där hyresgästen har större möjlighet att betala hyra vid låg omsättning samtidigt som hyresvärden minskar risken för en vakant lokal.

Omsättningsbaserade hyror

I hotellbranschen är det redan vanligt med omsättningsbaserade hyror. Omsättningsbaserade hyror används främst vid lokaluthyrning till hotellverksamheter eller vid uthyrning av centrumanläggningar och köpcentrum. Hyresformen består oftast av en fast hyra med en indexklausul. Den vanligaste formen av omsättningsbaserad hyra innehåller en utlovad bashyra samt en omsättningsbaserad del av hyran. Den omsättningsbaserade delen aktiveras när den förutbestämd procentuella delen av hyresgästens omsättning överstiger en viss nivå.

Co-working

Redan innan Covid-19 bröt ut så stod kontorsfastigheter tomma stora delar av dygnet.

Den moderna co-working reformen har påvisat en kraftig tillväxt. Co-working innebär att flera företag delar på en kontorsyta och därför även lokalens hyra. Kontorshotellen växte ursprungligen fram som ett svar på småföretagares behov av billiga och flexibla arbetsplatser i centrala lägen och i storstäder. Till skillnad från ett traditionellt kontor behöver inte co-working medlemmar teckna långa hyreskontrakt med utdragna uppsägningstider. 

Idag är det är inte bara egenföretagare som lockas av delade kontorsytor utan även storföretagen har börjat med co-working.

Arbetet på de flesta tjänsteföretag är inte längre knutet till en specifik arbetsplats. Vi är inte längre beroende av en specifik lokal utan istället är vi i behov av dator, wifi och våra telefoner.  En co-working miljö är istället den inrättning som uppmuntrar till möten, samarbeten och kunskapsutbyten. Utrustade med allt från delade mötesrum, tillgång till kök, gym, eller till och med en bistro.

När yta förvandlas från produkt till tjänst jämför man inte längre eller mäter lokaler i kvadratmeterpris. Istället är det ytans läge som räknas, där ”tjänstefieringen” av ytan har olika värden beroende på vad som ingår i paketet.

Statligt stödpaket 

Med avsikt att skapa utrymme för hyresgästen att anpassa sig efter rådande marknadsförhållande har hyreslättnader initierats av staten. Detta statliga stöd förtydligar behovet av flexiblare hyresförhållanden för kommersiella hyresgäster. Med flexiblare hyreskontrakt kan man motarbeta konkursvågen och den hotande arbetslösheten.

I och med stödförordningen som publicerades den 16:e april blev detaljerna i regeringens stödpaket känt. Senast den 30:e juni 2020 ska en överenskommelse tecknas mellan hyresgäst och hyresvärd om en rabatt på fast hyra. Stödet söks av hyresvärden i efterhand mellan den 1:a juli och 31:a augusti 2020. 

Branscher som kan få hyresrabatt inkluderar butikshandel, logiverksamhet, restauranger och arrangemang av kongresser/mässor, konsumenttjänster såsom tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård. Enligt förordningen skall stödet ske i överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Det gemensamma ansvaret 

Även om Coronakrisen är en unik situation så kommer det garanterat att uppstå nya konjunkturnedgångar i framtiden. Med flexibla hyresavtal samt co-working kan vi minska antalet tomma lokaler och risken för konkurser i framtiden.

Kravbilden för såväl hyresvärd och hyresgäst har förändrats i form av en efterfrågan på skräddarsydda lösningar där man snabbt kan göra förändringar. Hastigheten på omställningen – där fastighetsbranschen går från att vara en yta och produkt till att bli en tjänst – är en svindlande snabb utveckling. Framtiden ser ändå ljus ut. I form av kortare uthyrningar ger vi istället möjlighet att öka värdet genom att addera produkter och tjänster för anpassningsbara kontor och möjligheter.

Mer att läsa

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.