Framtidens Arbetsplats - Intervju med +16 Experter

28 Sep 2022Inspiration
Framtidens Arbetsplats - Intervju med +16 Experter
De flesta börjar mer och mer inse värdet i att satsa på en trivsam kontorsmiljö. Det handlar inte bara om att ge kunder ett gott intryck när de besöker utan om att skapa en trivsam kontorsmiljö för de anställda. En kontorsmiljö som gör det trevligare och mer inspirerande att jobba vilket resulterar i att organisationen som helhet presterar bättre.

Ett trivsamt kontor är också en konkurrensfaktor när det gäller att attrahera och behålla duktiga medarbetare. I en studie (läs studien här) uppgav 48% av de tillfrågade att designen på ett kontor påverkar beslutet om de ska stanna hos sin nuvarande arbetsgivare eller byta arbetsplats.
Vi har tidigare uppmärksammat en rad väldesignade kontor på Åretskontor.se. Men det kan vara svårt att veta var man börjar om man vill skapa en trivsam kontorsmiljö. Vi frågade därför 16 experter om vad man bör tänka på när man skapar framtidens kontor.

Experterna


Experternas svarArchus

Andreas Kristoffersson
Designer
Hemsida: Archus.se


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Framtidens arbetsplats kommer mer att bli en mötesplats som inkluderar all kunskap som företaget/organisationen behöver för att lösa sina uppgifter. Kommer bli vanligare att jobba mer flytande över organisationsgränser, då kommer fokuset på gemensamma mötesplatser bli större. Så behovet av flexibla lokaler kommer att öka.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Drivkraften ligger i att kunna kombinera de olika för att hitta en miljö som passar det egna företaget. Det viktiga är att förstå att alla är lika betydelsefulla.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?


För 15 år sedan bestod de flesta kontoren bara av skrivbordsplatser i landskap samt ett par mötesrum. Idag anpassas nästan alla arbetsplatser utifrån vilka arbetsuppgifter/aktiviteter som ska utföras. Vi har gått från "lika illa för alla” till mer individanpassat. Ta det bästa ur trenden och se mer till de egna behoven. Trender tenderar alltid till att bli relativt likriktade. Det finns inte en lösning som passar för alla.

Läs om Expectrums kontor som designats av Archus.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Börja med den egna organisationen och dess uppgifter. Tänk sedan hur arbetsplatsen skulle kunna underlätta och stödja det arbetet. Se till att inte bara fokusera på själva lokalen utan även tekniken och människan. Tänk även i ett lite längre perspektiv, hur ser organisationen ut om 5 år. Kommer behoven att förändras över tid?

Interior Nation AB


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Framtidens arbetsplats är inte enbart en arbetsplats. Den är en viktig arena för att berätta om företaget såväl internt som externt. I framtiden kommer du att konkurrera om den bästa arbetskraften genom vilken arbetsmiljö du erbjuder och dina besökare förväntar sig att förstå din tjänst/ produkt via atmosfären på arbetsplatsen.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Drivkraften bakom framtidens arbetsplats är den teknologi som underlättar och effektiviserar arbetsprocessen. Designen styrs inte i första hand av trender, utan mer av de mänskliga behoven som; funktion, identitet och känslor. Vilket resulterar i mer långsiktiga beslut och därmed HÅLLBARHET.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Den största förändringen i framtidens arbetsplats består i att vi kommunicerar mer via atmosfären och att medarbetare och besökare förväntar sig detta. Vi tar större hänsyn till mängden timmar vi faktiskt befinner oss på arbetsplatsen, både genom ergonomi, arbetsmiljö, kultur och identitet. Vi bör lära oss att i tidigt skede ta in fler aspekter och kompetenser när vi tar beslut om vilket kontor vi bygger. Det är inte alltid mest ekonomiskt att vara "neutral" och "allmän". Vi har mycket att spara på att tänka till innan.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Om du ska bygga framtidens arbetsplats bör du i första hand ta hänsyn till grundläggande mänskliga behov i rum - dessa har funnits i alla tider och kommer att bestå även i framtiden. Oavsett om vi planerar öppna kontorslandskap, bemannat mottagande eller aktivitetsbaserade rum så har människan olika behov under olika typer av arbetsprocesser. Tänk flexibilitet -och ta tidigt in konsultation av den som har erfarenhet av att planera arbetsplatser för olika typer av aktiviteter.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Jag tror att vi i framtiden kommer att vara förvånade över hur vi planerade arbetsplatser 2019. Det händer mycket och väldigt snabbt gällande vad som prioriteras av den som ska hyra kontorslokal redan nu.

Lilly Box AB


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Jag tänker på en blandning av olika landskap där anställda själva kan välja vilken typ av miljö de vill jobba i beroende på vilken uppgift de ska arbeta med. Den traditionella arbetsmiljön med eget kontor eller bås kommer inte längre kexistera. Arbetsplatsen kommer att reflektera både ‘business och leisure’. Jag tror i framtiden även ordet ‘arbetsplats’ kommer ersättas med något helt annat. Framtidens arbetsplats kommer blir en integration av ‘seamless communication,’ hållbarhet, funktionellt och flexibilitet.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Drivkraften tycker jag är en kombination av alla dessa. Mer och mer ser man att människor kräver en arbetsplats som är väldesignad men som också ger möjlighet till bra verktyg som kan hjälpa dem genomföra deras arbetsuppgifter. Vi har redan börjat se konsekvenserna av AI och teknologi på våra vardagsliv och det tror jag kommer påverka mer, särskilt på arbetsplatsen.
Läs om Advokatfirman Glimstedts kontor som designats av Cathy.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Framtidens arbetsplats jämfört med arbetsplatser från de senaste 15 år har ändrats otroligt mycket. För ett företag som söker ny talang är frågan inte längre ‘varför ska vi anställda dig?’ men istället ‘vad kan vi göra så att du vill komma och jobba hos oss.’ De företag som förstår hur marknaden har förändrats och kommer fortsätta förändras kommer vara vinnare i framtiden. Fokus i arbetsplatsen är inte bara på produktivitet utan också på balans. Många företag investerar i en arbetsmiljö där deras anställda kan må bra och ha en balans mellan arbetsliv och privatliv. Jag tycker vad man behöver lära sig från tidigare trender är att inte alla trender är bra. Kanske den bästa approach är att kombinera olika trender och hitta en bra balans.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Om man skall bygga framtidens arbetsplats idag måste man tänka på teknologi,smarta lösningar, design, miljö, kommunikation, flexibilitet, funktionalitet och hållbarhet.

Första steget är att få svar på dessa frågor:

  • Varför - Varför ska jag satsa på en framtidsarbetsplats?
  • Vem - Vilka vill jag attrahera till denna miljö,det gäller både anställda och kunder?
  • När - När vill jag börja satsa?
  • Hur - Hur ska jag satsa?

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Med tanke på den nya generationen och deras sätt att kommunicera tror jag att framtidens arbetsplats inte kommer ha en fysisk adress. Den nya generation är van att kommunicera i VR, älskar att vara uppkopplad konstant och gillar frihet att jobba när och från var de vill. Många företag kommer behöva tänka om vad som är en arbetsplats. Personligen tror jag att man kommer se mer efterfrågan på en flytande arbetsmiljö och gemensamma arbetsplatser. Även hotell och kafféer kommer vara framtidens arbetsplatser för många. Jag tror också att attityden till arbetsplatsen kommer förändras och de företag som förstår detta kommer att lyckas bäst. Det kommer handla mer och mer om att inte samla alla anställda under ett tak utan mer att hitta intressanta och smarta sätt att utföra uppgifter och produktivitet.

Emelie Production


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Självvalda kontorsmiljöer, flexiblare miljöer där man kan välja mellan fler olika funktioner beroende på dagens arbetsuppgifter eller humör.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Människan och deras behov i centrum. Anpassningsbara flexibla lösningar med hjälp av modern teknik.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

För 15 år sedan var nästan de öppna landskapskontoren obligatoriska för att visa att man hade en "platt" organisation. Många personer klarar inte att prestera i en sådan miljö utan behöver åtminstone tidvis kunna gå undan lite och sitta mer solo förtelefonsamtal, mindre möten eller för att helt enkelt kunna prestera på topp. Nu ser man mer och mer hemlika miljöer för att få personalen att trivas. Kontoren har ofta en blandad miljö vissa mer effektiva, vissa mer avskilda och överlag mer hemlika med snyggare genomtänkt design. Trivsel verkar bli mer viktigt för att personalen ska trivas. VI ser också att ljud och ljus får en större del i planeringsprocessen då vi nu lyssnar mer på vad forskningen säger om dessa ytterst viktiga komponenter.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Använd experter, läs på vad personer i branschen du planerar för behöver. Respektera individen, vi är olika och har olika behov. Förutom en god ljudmiljö så är ljuset, speciellt vintertid oerhört viktigt att ha rätt planering på för de personer som ska kunna prestera i arbetsmiljön både är gott planerad, kan styras efter behov tid på dygnet samt kunna styras individuellt. En miljö med kallare starkare ljus på morgonen som under dagen går mot ett varmare mjukare ljus är optimalt.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Ordning och reda men utan att vara trist främjar kreativitet och effektivitet!

Insyn Interiör AB


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Min första tanke är ergonomi och materialval. Idag finns det otroligt mycket anpassade möbler och inredning för kontorslandskap och vi som individ. Folk och företag blir mer medvetna om att investera i bra produkter och material för en långsiktig hållbarhet. Om vi kommit såhär långt nu så ska det bli kul att se vad som händer i framtiden.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Drivkraften är att man blir mer medveten och satsar mer på att investera i rätt produkter från början. Man får en mer förståelse hur viktigt det är att bygga upp en arbetsplats på rätt sätt för en långvarig hållbarhet. Allt som teknologi, design och behov finns att anpassa till människan idag utifrån arbetssätt och hållbarhet. Produkter till arbetsplatser växer och förbättras hela tiden och framtiden ser ljus ut.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Den har förändras otroligt mycket dom senaste åren. Vi har anpassat våra lokaler och kontorslandskap efter arbetssätt. Design och val av material har legat i stort fokus dom senaste åren. Ergonomi och komfort fanns inte om man blickar tillbaka 15 år bak i tiden. Ljudväggar och design har vuxit något enormt lika så folks medvetenhet. Det vi kan lära oss av de tidigare trenderna är att förbättra oss ännu mer och utveckla produkterna. Idag kan vi blicka bakåt och se vad som behövs förbättras och vilka misstag vi inte ska göra för att få en hållbar utveckling.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Du ska absolut tänka långsiktigt. Ta in expertis hjälp som arkitekt och inredare så det blir rätt från början. Lika så tekniken och ljudanpassningen ska ses igenom av rätt personer. Satsa på bra och hållbara produkter som är anpassade efter ert arbetssätt. Att tänka på alla situationer som kan förekomma och förebygga dom direkt i uppbyggnaden av er nya arbetsplats underlättar framöver. Ergonomi och komfort är en stor del för en hållbar framtiden för dina anställda.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Framtiden ser ljus ut.

Stylt Trampoli AB


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

En plats där man inspireras tillräckligt för att vilja gå till.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Jag tror det sociala kommer först, sen tror jag att den fasta platsen är på väg bort, och att teknologi gör oss mer rörliga, så om man inte lyckas bygga in det sosciala argumentet, blir kontoren mer och mer tomma.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Mera rörligt, socialt, behovsanpassat och mindre fast. Vi ser också att företag mer och mer vill gestalta sitt varumärke genom sin inredning.

Läs om Inteas kontor som designats av Stylt Trampoli AB.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Tänk på hur du vill att dina anställda skall må och hur du vill att dina kunder skall känna.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Försök att bli den mest inspirerande tredjedelen av folks liv.

Kaka Arkitekter


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Flexibilitet, hållbarhet och hälsa. När allt fler arbetsuppgifter kan göras av maskiner kommer fokus att ligga på att skapa inspirerande arbetsplatser med bra förutsättningar för den mänskliga kreativiteten. Den ökar när medarbetare är trygga, friska och har inflytande över sin arbetssituation. Arbetet kommer att bli mer individanpassat gällande när, var och hur vilket gör att arbetsplatsen inte kommer vara en fast, statisk punkt. Den kommer utvärderas och anpassas kontinuerligt i större grad än idag. Tekniska lösningar kommer hjälpa till att mäta och förbättra arbetsplatsen för att varje medarbetare skall få bästa möjliga förutsättningar. Kanske känner kontoret av när man är på väg och har en nybryggd kopp kaffe redo, ställer in skrivbordsstolen och spelar ens favoritmusik när man stiger in genom dörren?

Välmående och kreativitet gynnas av samarbete och social samvaro, och därför kommer man anstränga sig mer för att skapa arbetsplatser där människor vill vara så att vi kommer till jobbet även om kultur och teknik tillåter arbete från annan plats. Kontor med endast skrivbord uppställda på rad kommer försvinna och ersättas av miljöer som erbjuder variation med möjlighet att mötas och umgås men också att arbeta fokuserat i grupp eller individuellt. Man måste kunna få möjlighet att koppla ner tekniken och arbeta ostört. För att kunna erbjuda den möjligheten på en arbetsplats kan både företagskulturella traditioner och planlösningen behöva ändras.

Länge har fokus legat på den fysiska hälsan och vikten av ergonomi, minskat stillasittande och bra klimat men nu uppmärksammas även hur arbete och miljö påverkar den mentala hälsan och hjärnans utveckling vilket vi kommer lära oss mer om framöver. Därför blir till exempel rum för vila och tillgång till arbetsplatser utomhus vanligare i framtiden.

Fler och fler coworkingspaces skapas i städerna och den utvecklingen tror vi kommer att fortsätta då det förutom att ge nätverksmöjligheter över företags och branschgränser också ger möjligheter att dela på gemensamma ytor och funktioner. När någon minskar i antal medarbetare, kan någon annan öka. Man får en gummibandseffekt som ger större flexibilitet och möjlighet till förändring och expansion utan att behöva genomföra en kostsam flytt. Fördelar finns också att flytta in i redan möblerade lokaler.

Den ökade medvetenheten om miljö och klimatpåverkan har skapat ett stort intresse för att inreda kontor med återbruk. Med en utbredd kunskap om cirkulär ekonomi kommer fler och fler kontor vara helt återbrukade/återvunna och de kommer vara minst lika snygga och funktionella som de nytillverkade.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Precis som nu, att attrahera och behålla kompetent personal. Att utveckla verksamheten och produkter samt effektivisera för att bli mer lönsamma. Stolthet och branding kommer vara viktigt och många arbetsplatser kommer sträva mot att bli klimatneutrala både av etiska skäl och av marknadsföringsmässiga. Yteffektivitet kommer vara en drivkraft eftersom onödigt stora kontor är dyra och ohållbara, vilket kommer skapa fler flexibla arbetsplatser. Då är det viktigt att se till helheten och sträva efter att kunna erbjuda en variation av miljöer för att tillgodose olika behov och funktioner.

Läs om Collector Banks kontor som designats av Kaka Arkitekter.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Idag är det mer fokus på individen både i skolor och på kontor. Det finns möjlighet att välja olika sittmöbler, teknisk utrustning och arbetsmetoder utifrån sina egna förutsättningar, arbetsuppgifter och dagsform.

Det aktivitetsbaserade kontoret har under flera år införts på många arbetsplatser. Ofta med bra resultat men ibland med sämre. Det finns lärdomar att dra från detta oavsett vilken typ av kontor och arbetssätt man planerar för. Där det har fungerat bra har medarbetarna blivit involverade i ett tidigt skede och varit delaktiga i förändringsarbetet. Om medarbetare får vara delaktiga, göra sin röst hörd och får tydlig information om syfte och mål med förändringen ökar förutsättningarna för ett positiv upplevelse. Att skapa en ny arbetsplats innebär inte heller bara att förändra den fysiska miljön. Det kan också innebära en förändring av arbetssätt och kultur. Det är viktigt att det förs en diskussion om olika regler och om hur arbetsplatsen är tänkt att användas och varför både innan, under och efter genomförandet. Vi ser även att det är lättare att ta till sig en förändring om den nya arbetsplatsen får en genomtänkt och vacker gestaltning.

Den snabba tekniska utvecklingen och sociala medier har såklart också påverkat hur arbetsplatsen utformas idag jämfört med för bara några år sedan. Alla kan se och inspireras av hur andra kontor utformas vilket skapar en större medvetenhet och resulterar i högre krav på arbetsgivaren.

Den moderna teknikens baksida är att den har drivit upp tempot i arbetslivet. Medarbetare förväntas vara nåbara och ge omedelbar respons dygnet runt vilket ger en ökad risk för stressrelaterade problem och sjukskrivningar. En utmaning som många arbetsgivare kommer behöva arbeta med framöver. Vi har sett exempel där medarbetare efterfrågar helt analoga rum för att kunna komma undan tekniken och på så sätt skapa en fristad där hjärnan kan koppla ner.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Motivera och förankra idén om den nya arbetsplatsen hos dina medarbetare i ett tidigt skede. Involvera alla innan, under och efter genomförandet och se på arbetsplatsen som något som ständigt kommer fortsätta förändras och utvecklas. Det skapar en trygghet hos medarbetare när de vet att du är öppen för ytterligare förändringar om något visar sig fungera mindre bra. Vi rekommenderar att du gör studiebesök hos verksamheter som har gjort liknande omstruktureringar och ta hjälp av personer med erfarenhet och kunskap. Till exempel en arkitekt och/eller förändringsledare som är van att arbeta med kontor och inredning och som utgår från företagets behov och kultur.

Arbetsplatsen är alltid ett samspel mellan rummet, tekniken och användaren, de samverkar och ska inte ses som separata system. Gör inte misstaget att skapa en möbelutställning som ser bra ut men inte fungerar i praktiken. En bra inredd arbetsplats handlar inte bara om färg, form och möbler utan också om en väl genomarbetad planlösning med rätt zonindelning av publika och interna ytor samt aktivitet och lugn. Genom att placera viktiga funktioner strategiskt i planlösningen kan spontana möten och fysisk aktivitet bli en naturlig del av arbetsdagen.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Vi tror och hoppas att det finns plats för mer glädje och mer lekfullhet i gestaltningen. Det väcker kreativiteten och skapar välmående.

Liljewall Arkitekter

Katarina Söderström
Inredningsarkitekt
Hemsida: liljewall.se


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Agilt, flexibelt och välkomnande. En plats för möten.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Jag tror att arbetsplatsen framtid helt styrs av vårt behov av att kunna få möta människor, Detta kan ske på så otroligt många olika sätt inte bara live. Skapa framtidens arbetsplats & mötesytor för olika typer av möten, både avseende teknik /ej teknik, möblering, färg och form.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Tekniken som utvecklats har underlättat enormt. Framförallt vårt behov av förvaring, Bygg förändringsbart och flexibelt inte statiskt. Tänk på akustik (ljud) luft och ljus, öppna kontor sätter större krav på detta. Möblera inte för tight och placera inte människor i för stora sammanhang - vi har alla vår komfortzon.

Läs om Cyan Racings kontor som designats av Liljewall Arkitekter.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Kommunicera till personalen, bjud in till engagemang och planera väl. Bejaka att människor är olika har olika krav och olika erfarenhet - använd det för att utveckla ert kontor.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Bygg förändringsbart och flexibelt inte statiskt.

Brindle Inredning AB


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

En arbetsplats som känns mer som ett hem. Med det menar jag att det stora kontorslandskapen försvinner och att man bygger mindre och mer trygga miljöer. Många sittplatser och rum för mindre möten. Varierande höjder för både sittande och stående arbetsplatser.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Styrkan i arbetsplatserna är att dom alltid står till förfogade för personalen. Detta är givetvis olika beroende på företagets inriktning. Många reser mycket och många arbetar hemma. Teknologin spelar en stor roll och underlättar arbetet. Arbete under ansvar tror jag kommer att ta över mer och mer.

Läs om Leovegas kontor som designats av Brindle Inredning.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Idag inreder vi för mindre antal platser än vad som är anställda. Många reser eller arbetar hemifrån så uppradade skrivbord i stora lokaler är inte längre aktuellt. Soffgrupper och klassiska vardagsrum är den nya arbetsplatsen. rum för 4 personer men även rum för enskilda individer. Nu finns möjligheten att alla får ett eget rum och kan fördjupa sig i sina arbeten utan att bli störda. Man ses i lunchrummet som är inrett som en restaurang eller hotell lounge. Idag behövs inte ett stort kontor med skrivbord och hyllor. Allt arkiveras i rum med egna skåp. Den digitala arbetsplatsen är i din dator som du tar med dig överallt.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Först och främst ska du anlita oss på Brindle inredning. Vi arbetar med detta dagligen och har många års erfarenhet. Att själv försöka sig på att skapa ett fungerande kontor utan professionell expertis kommer ta lång tid och oftast ge merkostnader.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Att arbetsplatserna skall vara små och bekväma.

Studio Laaw


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Att vi alltid söker oss vidare och vill utveckla våra arbetsplatser. Jag tror att vi ur ett hållbart perspektiv i större utsträckning kommer att rätta till det som inte fungera. Jag tror också att trenden från att samverka på kontoret kommer ändras till andra platser och att arbetsplatserna blir mer fokusarbete.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Människan behov, där designen kommer utvecklas och bli mer anpassad efter det faktiska behovet av vad designen ska stödja. Mindre likriktade möbler. Mer special.

Läs om Michelins kontor som designats av Studio Laaw.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Vi har fått en ökad förståelse för att människan, tekniken och designen är viktiga faktorer tillsammans. Lärdom är att oavsett hur vi skapar nya trender så måste människor ändra beteenden för att det ska kunna fungera. Det är inte alltid som förståelsen för en förändringen är förankrad och därför svårt för en medarbetare att kunna ändra sitt beteende i en ny miljö. På samma sätt måste vi lära medarbetare hur en ny design eller teknik fungera och varför den ser ut som den gör och hur den ska stödja dig i ditt arbete. Vi måste helt enkelt ÖVA.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Att inte följa trender för trendens skull utan se till just er verksamhet och lära sig förstå vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra innan man beslutar sig för en riktning. Den bästa förändringen för en framtida arbetsplats är att innovera där man står och utveckla sig därifrån och se helt nya möjligheter. Vi brukar prata om innovation management.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Livstilsplatser, snarare än begreppet arbetsplatser. Där individens flexibilitet och personlighet är en mer påtaglig i kluster med andra. De samverkande grupperingarna kommer ske på andra platser än dagens utformade kontor.

Krook & Tjäder


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Att arbetsplatsen är ett verktyg i medarbetarnas arbete och är en social mötesplats.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

En blandning av alla dessa faktorer ser vi som drivkrafter. Dessa faktorer i symbios ger innovation och utveckling framåt. Att utelämna någon faktor gör att det kommer halta i andra änden. När någon del i detta driver utvecklingen framåt måste de andra följa med för att få en välfungerande arbetsplats både i dag och i framtiden.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Den största utvecklingen är att vi tidigare gått till vår arbetsplats för utföra vårt arbete. I dag är vi mycket friare att arbeta var som helst och när som helst. Trots friheten och valmöjligheten fyller arbetsplatsen en viktig funktion som mötesplats. Många av oss behöver den sociala interaktionen för att må bra och känna delaktighet. I utformning av och ledarskap på arbetsplatsen tror vi att detta vara viktigt framöver också.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

För att kontoret ska vara både anpassat och föränderligt över tid behöver man göra ett analysarbete över nuläget och hur man ser utvecklingen framöver. Vilka målbilder ska just ni jobba mot? Hur ska arbetsplatsen stödja detta? Detta för att skapa förutsättningar för utveckling och flexibilitet, men också faktorer som identitet, kultur, varumärke samt att vara en attraktiv arbetsgivare. När vi jobbar med dessa frågor och analysarbeten brukar vi använda oss av termerna Kultur, Miljö, Teknik och Ledarskap.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Genom att göra en bra analysarbete skapar man en arbetsplats som fungerar över tid. Detta är inte bara viktigt ur hänseende för medarbetaren och företagets utveckling. Genom att tänka efter före och skapa långsiktighet kan vi minimera ombyggnationer vilket är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

White AB


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Att det handlar om att attrahera och behålla talang. Ett form som medarbetarna tillhör utifrån personliga värderingar.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Mötet mellan människor och delande av deras värderingar. Våra behov ligger till grund för hur kontoret utvecklas och tekniken är ett hjälpmedel.

Läs om Energimyndighetens kontor som designats av White.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

För 15 år sedan var det fastighetsskötaren som beställde t ex 20 nya skrivbord. Idag är det HR och marknad som kunden. Detta speglas i miljöerna vi skapar. Förr var det mer en lösning som skulle passa alla medans idag låter man verksamheten påverka utformningen.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Prata med organisationen Forma en lösning efter behoven som finns. Varierade lösningar för att möta flera individer. Gör platsen till en destination så att medarbetarna väljer att åka dit. Ett kontor ska vara dynamiskt och kunna förändras tillsammans med medarbetarna. Bygg in välmående i lösningen som t ex rörelse och olika typer av arbetsplatser. Tänk hållbart, för både befintligt och nya tillägg. Jobba med intern branding. En trivsam miljö som går hand i hand med varumärket och hjälper medarbetarna att bygga varumärkeskulturen.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Fortfarande är många arbetsplatser byggda utefter maskinerna (vi lever fortfarande i industrialiseringen) någonstans i framtiden borde det vända och byggas efter människan.

Lexter Ljuddesign


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Det är en plats som är designad för människorna som ska vistas där, utifrån de arbetsuppgifter de ska utföra och det flöde som finns i lokalerna. En plats som skapar möjligheter och som är flexibel, med stort fokus på hälsa, inspiration och trivsel. Där kreativitet kan uppnås när det önskas och där det samtidigt finns möjlighet till lugn och fokus när det behövs. En miljö som uppmanar till utveckling, integration med andra människor och där tekniken som används är en naturlig del av platsen. Ljud påverkar oss hela tiden, medvetet och undermedvetet och för att möjliggöra framtidens arbetsplats är ljudmiljön en avgörande del, både när det kommer till hälsa och trivsel men också för att kunna skapa flexibilitet. Samtidigt kan ljud, liksom doft vara kreativa verktyg i framtidens arbetsplats.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Drivkraften är en kombination av alla dessa, men där utgångspunkten är människan för det är utifrån de som ska vara på platsen som platsen bör utformas. Redan nu har vi stora möjligheter med teknologi, där vi kan vara varsomhelst på jorden och bedriva våra arbetsuppgifter. I framtiden kommer tekniken vara ännu mer avancerad, och för att vi ska välja att vistas i den fysiska miljön så är det viktigt att den är designad utifrån våra behov. Framtidens teknik kommer också ha ännu större möjlighet till ljud, därför kommer det bli ännu viktigare att se över ljudmiljön.

Läs om Gate46:s kontor som Lexter varit med och designat.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Om man utgår ifrån ljudperspektivet, så var personalen för några år sedan ofta uppdelade i mindre kontor och rum. Men dagens kontorslandskap har stora, öppna ytor där medarbetarna sitter tillsammans. Detta ska skapa möjlighet till en större och mer flexibel mötes- och samarbetskultur där man integrerar mer med andra. Här möter vi ofta att dagens kontor har stora problem när det kommer till ljudmiljön, där många upplever en svår och dålig ljudmiljö. Både att det kan vara ljudstökigt och bullrigt, men också att det kan vara alldeles för tyst. Här saknas det en god planering för ljudmiljön, och det finns mycket kvar jobba på. Dagens kontor med öppna landskap har oftast inte tagit med ljudmiljön i beräkningen.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Utifrån ljudmiljön, både när det kommer till att tillsätta designat ljudinnehåll och akustikplanering kopplat till inredning och funktion, så är det viktigt med en aktiv plan kring ljudmiljön redan från start när man designar arbetsplatsen. Detta är ofta bortglömt och tar man med det i planen från början blir det både enklare, mindre kostsamt och mer effektivt. I planering av ljudmiljön är det viktigt att se till helheten, alltifrån byggnad, ytskikt, till eventuell tillsättning av designat ljud. Och sist men inte minst människorna som vistas på platsen, som också såklart bidrar till en stor del av ljudmiljön!

Studio Stockholm Arkitektur


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Frihet, samarbete, innovation och produktivitet

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Huvuddrivkraften är självklart produktivitet. Sen finns det många andra drivkrafter men de är sekundära

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Från kontrollerande ledarskap till coachande ledarskap, från regler och policys till värderingar, från hierarkiskt till flera olika organisationsstrukturer, från extern branding till employer branding, från öppet kontor till aktivitetsbaserat kontor, från fasta tekniska hjälpmedel till mobila tekniska hjälpmedel, från fokus på kostnader till fokus på effektivitet

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Att berätta VARFÖR. En mycket tydlig strategi om vad man vill åstadkomma, vilka effekter man vill åt och sedan vara noggrann med att kommunicera ut det till alla medarbetare.

Läs om Iteams kontor som designats av Studio Stockholms.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Några generella tips är att titta på bra referensprojekt, prata med personer som gjort en lyckad förändring, ta hjälp av duktiga konsulter och börja en förändring i mycket god tid.

Belatchew


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

En mycket mer flexibel arbetsplats som fungerar för en större mångfald av arbetsuppgifter och personal.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Världen och arbetet och därmed arbetssätt ändras kontinuerligt och kommer att göra det i ökat takt i framtiden. Behov och krav på arbetsplatsen kommer att ändras och på ett sätt vi kan inte förutse idag. En adaptiv arbetsplats fungerar till alla möjliga framtiden.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Arbetsplatser har självklart ändras enligt ändringar i arbetsmetoder som digitalisering. Arbetsplatser är nu för tiden mer flexibel eftersom dagliga arbetsuppgifter är mer varierad och flexibel.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Designa för flexibilitet och adaptivitet. Det är viktigt att arbetsplatser funkar för en mer flexibel arbetssätt och är adaptivt för möjliga ändringar i framtiden, men också för att vara hållbart. En hållbar byggnad behöver inte byggas om eller rivas. Start ups växer, flyttar, slutar och arbetsplatsen behövs anpassas till alla möjliga scenario.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

För att vara mer hållbart behöver ytorna användas mer effektivt. Arbetsplatser används genomsnittligt 8 timmar dagligen som är bara 30% av dagen och mindre än 25% av veckan. Det finns otroligt mycket potential att dela ytor med andra funktioner. Men även skapa nya interaktion och samarbeten mellan arbetsplatser, utbildning, fritid, och publika rum.

Rumrum AB

Sonja Lundeberg
Project Coordinator / Interior Designer
Hemsida: rumrum.se
Instagram: @rumrum.se


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

En arbetsplats där den enskilda människans behov är i fokus. Där man med rätt medel skapar förutsättningar för att anställda ska kunna utnyttja sin fulla kapacitet och utföra ett så bra arbete som möjligt.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Modern teknologi kan på många sätt skapa arbetsplatser som hjälper oss att effektivisera vårt arbete. Designen blir en viktig komponent för att öka välbefinnandet medan rätt möbelval skapar förutsättningar för bra möten. Om man betraktar människorna och deras behov som det centrala i drivkraften bakom uppbyggandet av en arbetsplats kan man genom rätt hjälpmedel av exempelvis teknologi, design och materialval frambringa det bästa från varje individ.

Läs om Oatlys kontor som designats av Rumrum.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Att den enskilda individens behov sätts i fokus känns som en av grunderna till att utformningen av många arbetsplatser förändrats till hur de ser ut idag. Från tidigare mer fyrkantiga miljöer med separata arbetsrum har många arbetsplatser idag mer flexibla, kreativa miljöer där alla utifrån hur de arbetar individuellt kan utföra ett så effektivt arbete som möjligt.

Utöver att skapa flexibilitet och kreativitet för individen visar också trender på att utformningen av våra kontorsmiljöer idag ligger närmare hur vi har det i det privata hemmet. Det kan exempelvis röra sig om en loungegrupp som inte behöver skrika offentlig miljö bara för att den står på ett kontor utan istället vara precis lika mjuk och inbjudande som om den står i ditt privata hem.

Digitaliseringen är såklart en av de stora förändringarna som ställer nya krav på hur vi utformar våra arbetsplatser. Här är det kanske extra viktigt med flexibilitet i hur digitaliseringen kommer in i utformningen i och med att det kan ske stora förändringar snabbt över tid.

Trender är som vi vet en färskvara som kommer och går. Här skulle man väl kunna säga att det inte gäller att hoppa på alla trend-tåg trots att det kan vara frestande. Ett kritiskt öga är aldrig fel att ha för att kunna urskilja de mest kortlivade trenderna som vi tröttnar på och rör oss förbi lika snabbt som vi hoppar in i dem. Framförallt i större övergripande material och möbelval är det ofta smart att tänka mer tidlöst och istället låta trenderna komma in i detaljer och exempelvis väggfärger som kan med enklare medel kan förändras.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Det första steget jag skulle ta är att utgå från individerna. Vem ska arbeta här? Vilka hjälpmedel behöver dessa människor för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt? Hur får jag människor att trivas i denna miljö, vad krävs för att skapa välbefinnande? Hur kan just detta företaget - genom sina anställda - växa?

Digitaliseringens utveckling är, som tidigare nämnt, svår att ställa sig utanför. Här handlar det mycket för företagen om att använda rätt verktyg för just deras arbetssätt så att de kan utnyttja rätt digitala verktyg för att effektivisera arbetet. Att vara flexibel för förändring, såväl digital som i andra strukturer, känns som den kanske viktigaste aspekten i uppbyggandet av en ny arbetsplats - för att kunna hänga med i utvecklingen.

En sista aspekt som känns viktig att nämna här är ett bra grundläggande miljömässigt tänk vilket vi idag bör utgå från som en självklarhet i alla branscher. Finns det en möjlighet att välja möbelleverantörer som arbetar utifrån rätt värdegrunder med en bra, kanske närliggande produktion bör vi använda oss av dem snarare än att alltid stirra oss blinda på prislappen.

MER


Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Det handlar snarare om vad vi vill uträtta. Det står redan nu klart att många typer av arbeten kan utföras från flera olika platser. Framöver kommer det gälla ännu fler typer av arbetsmoment. Den avgörande frågan för arbetsplatsens betydelse blir då att hitta en miljö som har de egenskaper vi är ute efter.

Vad är drivkraften bakom framtidens arbetsplats? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Utan tvekan påverkar både teknologi, design, människa och behov hur dagens och framtidens arbetsplatser utformas. Många av dagens företag verkar på mättade marknader, där leverans idag inte garanterar marknadsandel imorgon. Företagets identitet, kultur och fysiska utformning blir då avgörande konkurrensmedel.

En annan drivande faktor är att många idag konkurrerar lika mycket om nya talanger som om kunder. Arbetsplatsen blir då en del av arbetsgivarerbjudandet. Har du inte redan påbörjat arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och partner så finns det stor risk att dina konkurrenter hinner före.

Hur har framtidens arbetsplats förändrats över, säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Det är lätt att glömma hur snabbt utvecklingen gått och egentligen har allt förändrats de senaste 15 åren. Flera av dagens största företag var inte påtänkta för 15 år sedan och den teknik vi använder (och tar för givet) idag har utvecklats de senaste åren, vilket utan tvekan har en inverkan på hur arbetsmiljöer är utformade. Tyvärr har teknikutvecklingen inte enbart varit av godo. Vi ser också ökade sjuktal och många stressrelaterade sjukdomar. Förhoppningsvis kan vi framöver hitta ett sätt att dra nytta av den nya tekniken på ett sådant sätt att både människor och företag utvecklas.

Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Som företag kan man välja två olika vägar att gå. Antingen är utgångspunkten vilka ni är som företag och vad ni vill uppnå. Då finns det inga generella lösningar som passar alla utan det gäller att utgå från de specifika behov som just ni har. Alternativet är att utgå från en mer vid definition av vad en arbetsplats är. Då blir utgångspunkten istället.

Läs om Iteams kontor som designats av MER.

Finns det något mer du vill tillägga kring framtidens arbetsplats?

Se frågan om den egna arbetsplatsen som en strategisk kärnfråga. Utgå från företagets identitet och se till att arbetsplatsen, kulturarbetet och företagsidentiteten är integrerade och ständigt pågående projekt.

Mer att läsa

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.