Framtidens butiker - Vad säger experterna?

15 Jun 2021Inspiration
Framtidens butiker - Vad säger experterna?
E-handeln växer kraftigt och enligt E-handelsbarometern växte e-handeln med 15% under 2018 och motsvarar nu 9,8% av den totala handeln. (Ladda ner e-handelsbarometern här) Att den digitala närvarvon är av allra högsta vikt håller de allra flesta med om. I media rapporteras det om "butiksdöden" och e-handelns frammarsch.

Men hur ska man som butiksägare förhålla sig till alla spekulationer, och vad bör man tänka på när man utvecklar framtidens butiker? Vi har pratat med fem butiksexperter som delger sin syn på marknaden och ett par tips att ha med sig när du utvecklar framtidens butik.


Experterna


Experternas svarLiljewall


Om jag säger framtidens butik vad kommer du att tänka på då?

Ett "community" där några av våra grundläggande behov uppfylls genom olika intryck som i sin tur leder till relationer. Framtidens butik suddar ut motsatserna mellan handlare och kund - istället skapas samband. Jag ser hur vi kommer att kunna jobba, träna, vila, bo, äta och umgås i framtidens butik.

Hur tror du framtidens butik kommer påverkas av den växande e-handeln?

Gynnsamt. Vi kommer inte se e-handel och fysisk butik som två olika saker utan snarare som en sammanslutning: Handel. Punkt. Tekniken inom e-handel tillför de upplevelser som eftersöks i den fysiska platsen parallellt med att platsen lockar till möten och nyfikenhet. Allt är redan sammanflätat och om några år kommer det vara lika självklart som att samla alla bankärenden automatiskt i en app. Där bland annat algoritmer lotsar oss bekvämt utefter de krav vi ställer.

Hur har butiksdesign och inredningen förändrats över säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?


Yteffektivt och anpassat efter människan. För 15 år sedan satte vi inte koncept efter beteenden utan efter optimering av varuexponering. Då kunde man se motorvägar i en stor steril lokal med lysrörsbelysning. Idag planerar vi detaljerat med allt från valet av vilka varor som ska placerar och var. Hur länge de ska vara där, vilken belysning de ska ha samt på vilket sätt de exponeras på. Inredningen går allt mer mot en mer bekant produkt för oss, likt det vi har i våra hem. Något som vi kan identifiera oss med och hitta en trygghet i. Vi har lärt oss att lyssna på vad kunderna efterfrågar och önskar samt ta in beteendeforskning i planeringen.


Om jag ska designa framtidens butik idag, vad ska bör jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Ett samråd med handlare och även kunden är oftast en bra början. På så vis förstår vi produkternas kvalitéer och en transparens skapas för kundens trygghet. Något som även tillför identitet för såväl handlare som kund. Teknikens förutsättningar är förstås viktig för en flexibel lokal som kan följa med på resan in mot framtiden. På sikt kommer nog kassor försvinna och personalens kunskap öka. Lokalens placering är elementär för personflöde och logistik. Att skapa förutsättningar för våra behov och möjliggöra rörelse. Den sömlösa handeln.

Finns det något mer du vill tillägga om framtidens butik?

Om vi tycker att hållbarhet är självklart idag så kommer hållbarhet om bara 5-10 år ta mer plats i en butik än produkterna. Jag tror att ett schematiskt system kommer att ingå i alla butiker genomgående. Allt från hur och var produkterna tillverkas och till vilken stor andel, med tydliga behovsanalyser över tillverkningsantal. På så vis får vi god kvalité som håller länge och till rätt antal. Arbetsmiljö, hantering av befintliga produkter i form av återbruk och även avfallshantering. Lokalernas krav kommer inte vara långt efter - förbrukning, hantering, materialval i ytskikt och placering för miljövänliga transporter. Framtidens butik kommer noggrant se över sitt avtryck på jorden. Att inte bara ta utan även ge: En cirkulär ödmjuk konsumtionskultur.

Expedit AB

Robert Zeer
Försäljningschef
Hemsida: expedit.se


Om jag säger framtidens butik vad kommer du att tänka på då?

Framtidens butik för mig är baserad på service, kunskap och upplevelser. Är jag i butik vill jag kunna känna på kvaliter, själv välja mellan råvaror till middagen eller få information om mitt kommande köp. Detta i en kombination av analog och digital värld. Helst utan att behöva stå i en kassakö.

Hur tror du framtidens butik kommer påverkas av den växande e-handeln?

Varor som vi ser som ”standard” produkter så som toalettpapper, konserver eller nya knivar till gräsklipparen kommer vi köpa endast digitalt. Detta kommer göra att butiksytan blir mindre och mer upplevelse/informations baserad. Det taktila avgörande är oslagbart på produkter jag själv vill ta beslut om..

Hur har butiksdesign och inredningen förändrats över säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Mer fokus på belysning för att skapa stämningar och för att rikta våra blickar rätt i butiken. Vidare har informationen till mig som konsument ökat i form av digitala skärmar i butiken. Idag tänker man mer på hållbarhet och miljöpåverkan när man väljer material till en ny butiksinredning än vad man gjorde för 15 år sedan.

Om jag ska designa framtidens butik idag, vad ska bör jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Tar reda på om din målgrupp idag kommer att vara den samma imorgon? Så att du utformar butiken för målgruppen 2-5 år framåt. Vilka behov ska den nya butiken fylla? Det absolut första du bör göra är att kontakta oss på Expedit AB. Vi har utvecklat framtidens butiker sedan 1940-talet.


Butikskonsult


Om jag säger framtidens butik vad kommer du att tänka på då?

Service, tjänster, inspiration, digitalisering och hållbarhet! Det är viktiga ledord för framtidens butik!

Hur tror du framtidens butik kommer påverkas av den växande e-handeln?

E-handeln /Online kommer påverka hur vi handlar livsmedel i framtiden. Vi vet idag att e-handeln minskar behovet av vissa kategorier i den fysiska butiken. Vissa produktkategorier kommer att handlas i allt större utsträckning via e-handeln, exempelvis kolonialvaror/bulkvaror. Då blir det allt viktigare att lyfta fram kategorier som blir viktiga för upplevelsen i butik.

Hur har butiksdesign och inredningen förändrats över säg de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Trender kommer och vissa av dom består! En trend idag är Måltidslösningar. De flesta kedjor har etablerat lösningar i olika former. Ska bli spännande att följa den utvecklingen. Hur kommer den satsningen att påverka restaurangbranchen på sikt? Butiksinredningen idag är mer flexibel och anpassningsbar än för många år sedan. Den bör också kunna anpassas för att bygga miljö och skapa uttryck i butik.

Om jag ska designa framtidens butik idag, vad ska bör jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Service, tjänster och inspiration kommer bli allt viktigare för att skapa upplevelser som krävs för att få kunderna till butiken. Se till att anpassa och designa butiken efter nästa generations köpbeteenden.

Finns det något mer du vill tillägga om framtidens butik?

Jag tror att e-handeln kommer leda till större variation av fysiska butiker. Vi har en spännande framtid till mötes inom dagligvaruhandeln.

MSM Digital AB


Om jag säger framtidens butik vad kommer du att tänka på då?

Upplevelse, upplevelse, upplevelse. Konsumenter efterfrågar allt mer en individualiserad och skräddarsydd shoppingupplevelse, samtidigt som de vill genomföra sitt köp så smidigt som möjligt – oavsett om det är i butik eller e-handel. Framtidens butiker kommer därför anamma det konsumenterna uppskattar med e-handeln och applicera det på köpupplevelsen i den fysiska butiken.

Att skapa en extraordinär köpupplevelse kommer bli en nyckelfaktor. Istället för enorma utrymmen packade med produkter kommer istället mer intima showroom som kombinerar det bästa av båda världarna att växa fram. Konsumenten får möjlighet att känna och klämma på produkterna på ett individuellt sätt innan de köps med erbjudandet om hemleverans. Vi märker denna förändring redan idag när vi skapar ”framtidens butikskoncept” med våra kunder.

Upplevelser som för närvarande mestadels är begränsade till e-handeln kommer alltmer att bli tillgängliga i butiken. Ett sådant exempel är användningen av kundbetyg och kundrecensioner. Många konsumenter använder idag kundrecensioner som informationskälla och som grund för deras köpbeslut. Att titta på kundrecensioner på nätet innan man genomför ett köp i den fysiska butiken blir allt vanligare eftersom konsumenterna tenderar att lita på sina medkonsumenter mer än råd från personalen i butiken. Betyg- och omdömestjänsten ”One2Five” testar redan recensioner för den fysiska butiken och responsen har varit mycket positiv. En nyckel till framgång för framtidens butik blir att påvisa recensioner och omdömen redan i butiken.


Hur tror du framtidens butik kommer påverkas av den växande e-handeln?

Det råder inget tvivel om att den fysiska butiken och e-handeln alltmer kommer integreras med varandra. Den konstanta medierapporteringen om ”butiksdöden” och försvinnandet av den fysiska butiken till följd av den växande och starka e-handeln är tillsynes överdriven. Se bara på e-handelsgiganten Amazon som nu öppnar fysiska butiker. Vi ser faktiskt en ökande trend hos företag med stora webbutiker som också öppnar fysiska butiker. Detta hjälper dem att bygga varumärkesidentitet eftersom konsumenterna kan interagera med företaget, samtidigt som de kan testa produkterna och få en personlig upplevelse innan de köps. Detta driver i sin tur e-handelsförsäljningen eftersom konsumenterna har ökad kännedom och därför litar på företaget och produkterna.

Ett exempel: Anta att du vill köpa ett par jeans från ett företag som säljer sina kläder online. Du kanske inte är säker på jeansens passform och är därför tveksam till att köpa dem, även om processen för att returnera varor hela tiden blir enklare så är det fortfarande ganska besvärligt. Men om du kan gå till en av företagets fysiska butiker, testa ett par jeans för att hitta din storlek så kan du köpa dem i webbutiken med full vetskap om att det blir rätt.

För att individualisera och lyfta upp kundupplevelsen blir Augmented Reality (AR) allt vanligare inom e-handeln. Det är en utmaning, men samtidigt en möjlighet för butikerna att nyttja denna stora fördel som fysisk detaljhandeln har. Våra egenutvecklade AR- och VR-verktyg ger användaren möjlighet att se hur produkterna kommer att se ut i sitt hem, snarare än att bara föreställa sig det i butiken. På vår produktsida kan ni testa de nya AR-möjligheterna själva. Både Virtual- och Augmented Reality har stor potential i butiken. Den fysiska detaljhandeln nyttjar AR-/VR-verktyg alltmer som ett sätt för dem att hålla jämna steg med e-handeln och att locka människor genom dörren. Exempelvis genom virtuella provrum eller till att sitta i en helt ny bil i VR.
Oavsett hur mycket e-handeln växer så är det något speciellt med att gå in till en butik, leta upp det man söker, köpa det och bära hem det samma dag. När vi konsulterar butiker och varumärken betraktar vi särskilt denna möjlighet som en fördel där den fysiska butiken vinner över e-handeln.


Hur har butiksdesign och inredningen förändrats över de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

I över 10 år har vi arbetat med detaljhandlare och varumärken. Utvecklingen har varit fascinerande. Det finns massor med nya, främst digitala, tillvägagångssätt för att fånga uppmärksamheten från konsumenterna i butiken. Bland annat hjälper våra tekniker att skapa individuella och underhållande upplevelser i butiken: QR-koder, chatbots, NFC-teknik, geo-tjänster, AR & VR och intelligenta content management system. Nya tekniker och data hjälper oss att kontinuerligt pröva nya saker för att öka tiden med produkterna och lämna ett varaktigt intryck genom anpassade budskap mot kunderna.

Den största förändringen i butiksdesign under de senaste åren har varit övergången till upplevelsehandel. Butiksdesignen har som målsättning att skapa en ”WOW”-faktor hos konsumenterna. Konsumenten delar regelbundet sina upplevelser och åsikter i sociala medier och en iögonfallande och innovativ upplevelse kan få konsumenten att göra just det.

Det som är viktigast för butiker att komma ihåg är att butiksdesignen ska ta till vara på styrkan av fysiska butiker: möjligheten att uppleva produkten och att lära känna varumärket. Därför måste butiksdesignen täcka alla beröringspunkter för konsumenten såsom syn, lukt och ljud, men även att det är rent, lättnavigerat och att skyltningen visar intressant och informativ information. Utöver detta får vi inte glömma att butikspersonalen spelar en stor roll i hur kunderna upplever butiken. Därför är det viktigt att de anställda är bra utbildade och motiverade.


Om jag ska designa framtidens butik idag, vad ska bör jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Det första steget man bör ta när man designar framtidens butik är att fråga sig: skapar vi något nytt i butiksupplevelsen? För att vara konkurrenskraftig behöver du ge konsumenten en uppenbar anledning till att besöka och köpa från just din butik. Med detta som bakgrund finner du några av våra viktigaste punkter att tänka på när du designar framtidens butik:

- Se till att dina kunder kan uppleva dina produkter genom att skapa en helt uppslukande köpupplevelse.

- Ta de funktioner som människor tycker är mest praktiska med e-handeln och anpassa dem till din butiksupplevelse, utan att förlora den autentiska, upplevelsefulla känslan av att vara i butiken. Tillexempel genom kundrecensioner, möjligheten att jämföra produkterna på ett enkelt sätt, AR & VR-teknologi, men även ambassadörer som representerar ert varumärke och produkterna på ett utstående sätt. Här ser du exempel på VR, AR.

- Sälj dina varor i flera kanaler: säkerställ att dina fysiska butiker och din e-handel fungerar simultant. Exempelvis genom ”click-and-collect” eller ”try and send home”

- Främja en känsla av gemenskap. Hitta sätt för människor att interagera med varandra i butiken. Här spelar personalens beteende och butikens planlösning en stor roll.

- Uppmuntra dina kunder att bli dina största varumärkesförespråkare. Se till att konsumenterna har något iögonfallande i butiken som de vill dela online för att öka din varumärkeskännedom. Ge dem även anledningar att på ett naturligt sätt ”connecta” med dig på sociala medier men också i den fysiska butiken. Säkerställ att de enkelt kan dela sina åsikter om dina produkter och dela sina åsikter med andra konsumenter på ett interaktivt och transparant sätt. Detta bygger lojalitet och attraherar samtidigt nya konsumenter till din butik.


Finns det något mer du vill tillägga om framtidens butik?

Vi tror att köpbeslutet beror på tre faktorer: individuell upplevelse, bekvämlighet och tillgänglighet. När man tänker på framtidens butiker är det omöjligt att inta ta med några former av den digitala upplevelsen, men det handlar inte bara om att addera några pekskärmar i butiken. Istället måste du få e-handeln och din fysiska butik att tillsammans skapa en djupare individuell relation med dina konsumenter och som konsumenten tycker är värd att ha. .

Nordier


Om jag säger framtidens butik vad kommer du att tänka på då?

En plats som är i nära kontakt med den fysiska butiken såväl som den digitala, och där butikens skylt och entré kommer att vara oerhört viktig!

Hur tror du framtidens butik kommer påverkas av den växande e-handeln?

Jag tror de kommer att samverka, den fysiska butiken blir mindre i m2, men i stället går näthandeln in och kompletterar och ger kunden ett ändå bredare utbud.

Hur har butiksdesign och inredningen förändrats över de 15 senaste åren? Vad kan vi lära oss av tidigare trender?

Trender går snabbare och tillgänglighet och synlighet blir avgörande, den som kan integrera sin digitala plattform med sin fysiska butik kommer att ligga i framkant.

Om jag ska designa framtidens butik idag, vad ska bör jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Grundliga marknadsanalyser, logistik och tillgänglighet, digital plattform som återspeglas i butiken och gör den spännande och uppdaterad. Personlighet och service kan du inte få på nätet därför är detta av oerhörd vikt i den fysiska butiken. Tjänster som spar tid kommer också att bli ändå viktigare.

Finns det något mer du vill tillägga om framtidens butik?

Det personliga och unika och tillgängliga skiljer den fysiska butiken från nätet.

Mer att läsa

Nyhetsbrev

Lär dig allt om fastigheter och fastighetsmarknaden. Skaffa vårt nyhetsbrev.

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.