Hållbart Kontor

04 Dec 2021Inspiration
Hållbart Kontor

Hållbarhet och gröna kontor står allt mer i fokus vid upprättandet av nya kontorsbyggnader runt om i Sverige. Hållbart företagande handlar om lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang. Det är ett omfattande ansvar där du kan göra skillnad i allt från valet av mjölkpaket till att tänka energismart. Nedan följer en checklista över åtgärder som kan ses över i strävan efter en mer hållbar verksamhet.

Miljöcertifierade fastigheter

Den ökade medvetenheten kring hållbarhet och hur vi använder naturens resurser har gjort att miljöfrågor blivit allt viktigare under de senaste decennierna. Inte minst inom bygg-och fastighetsbranschen.

För att uppnå ett mer miljöanpassat kontor är det en god idé att samarbeta med en fastighetsägare som fokuserar på hållbarhetsfrågor. För att kunna intyga att en byggnad är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv så finns det en rad miljöcertifieringar. Efterfrågan på miljöcertifiering har ökat bland medvetna hyresgäster och idag har fler och fler fastighetsföretag miljöcertifiering som policy. 

Föregå med gott exempel

För att skapa hållbarhet på kontoret krävs det att involvera och engagera dina medarbetare. Som arbetsgivare är det viktigt att understryka det gemensamma ansvaret och tillhandahålla de förutsättningarna som krävs. Det är en allmän beteendeförändring som krävs för att skapa en varaktig hållbarhet. Något som underlättas med hjälp av en uppmuntrande och stödjande atmosfär. 

Det papperslösa kontorets fördelar

Tack vare digitaliseringen är drömmen om det papperslösa kontoret inom räckhåll. Tid är pengar och att bli ett papperslöst kontor gör att slöseri kan undvikas. Att arbeta digitalt gör även arbetet mer flexibelt och lättillgängligt. Därtill är minimerandet av pappersanvändning kostnadseffektivt. Med digital teknik besparar du även medarbetarnas tid genom att påskynda affärsprocesser samtidigt som du bidrar till att skona miljön. 

Minimera engångsartiklar

Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Engångsartiklar orsakar avfalls- och renhållningskostnader för företag, kommuner och annan offentlig verksamhet. Kostnader som i längden även påverkar medborgare i egenskap av kunder och skattebetalare.

Den globala marina nedskräpningen består av cirka 8 miljoner ton plastavfall som hamnar i haven varje år. Det i sin tur är 80-85 procent av den marina nedskräpningen som består av plast och cirka hälften av detta skräp utgörs av engångsartiklar. 

Spara energi

Ungefär 40 % av den el som används i normala kontorsbyggnader används för artificiell belysning. Genom att installera rörelsestyrd belysning på kontoret sparas både energi och pengar. Även lågenergilampor bör vara standard. När årstiden tillåter är det även hälsosamt att låta solen göra sitt - samt om möjligt ha öppna fönster och persienner.

Energisparande teknik

Använd energibesparande teknik för att automatiskt stänga av datorer och bildskärmar efter kontorstid. Detta är en minimal ansträngning som bidrar till att minska koldioxidutsläppen samt gör el-kostnaden lägre. Du bör även välja energisparande certifieringar vid köp av ny utrustning samt om möjligt byta till miljömärkt och förnybar el producerad i Sverige.

Kompostera, återvinn och sortera

I köket finns mycket du kan göra för att miljöanpassa kontoret. Välj exempelvis miljövänligt, ekologiskt och närproducerade råvaror, rengöringsmedel eller vitvaror. Du kan även påverka energiförbrukningen genom att byta till resurssnåla vattenkranar och även se över hur mycket diskmaskinen används. Källsortera och återvinn allt som går - samt gör det enkelt med kärl för pappersåtervinning i alla rum.

Se över transportmedel

Gör det enklare för medarbetarna att välja annat färdmedel än bil till arbetet. Exempelvis kan du sponsra med busskort eller uppmuntra medarbetare att ta cykeln. El-scootrar och tjänstecyklar kan även vara en god idé. Gällande tjänsteresor så är tågtransport att förespråka alternativt utnyttja tekniken för digitala möten. När det gäller transporter av gods så välj miljömärkta transportval samt undvik mindre frekventa beställningar för att minimera transportutsläpp.

Miljövänliga produkter

Se över alla inköp och välj miljömärkt i största möjliga mån. Se även till att städfirman som anlitas använder sig av miljövänliga produkter. Avseende utrustning som kräver energi gäller det att leta efter energimärkta produkter med låg energiförbrukning. Genom att köpa fabriksrenoverad utrustning kan du även förhindra att miljontals kilo elektroniskt material hamnar på soptippen. Samtidigt sparar du pengar.

Ett hållbart och starkt varumärke

Hållbart företagande är ett framgångsrikt företagande. Förutom minskade utsläpp bidrar alla drivkraftiga handlingar och problemlösningar till att du minskar miljöbelastningen. Ansträngningar som även bidrar till stolta medarbetare och ett stärkt varumärke.Mer att läsa

Nyhetsbrev

Lär dig allt om fastigheter och fastighetsmarknaden. Skaffa vårt nyhetsbrev.

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.