Hitta rätt lokal att hyra

02 Feb 2023 Att hyra
Hitta rätt lokal att hyra

När du letar efter en ny lokal för din verksamhet är det viktigt att identifiera målsättningen med det utrymme du söker. Genom en utförlig och smidig sökfunktion underlättar vi på Newst lokalsökandet.  

Det är i sektionen ”lokalsökande” som dina krav matchas med marknadens fastighetsutbud. Vi hjälper företagare hitta relevanta lokaliteter runt om i Sverige och sammanför hyresvärdar med potentiella hyresgäster.

För att ytterligare underlätta sökprocessen är det viktigt att identifiera syftet med den nya lokalen. Nedan följer frågeställningar och tänkvärda aspekter vilka kan vara behjälpliga i jakten på den lokal som passar din organisation och verksamhet.

Identifiera målet med din företagslokal

Att man söker ny lokal kan bero på olika anledningar. Oavsett motiv för lokalbyte så är det i regel med en skräckblandad förtjusning man strävar efter att allt skall falla på plats. Inledningsvis bör målsättningen gällande företagsverksamhetens framtid identifieras.

Målsättning och Vision

Sökandet efter en lokal kan bero på allt från ökad produktion till ett behov av att dra ner på kostnader. Faktorer vilka ofta resulterar i vitt skilda krav på lokal. Inled därför med att identifiera målsättning med det planerade lokalbytet. 

  • Beror behovet av lokalbyte på en expansion där du vill öka dina chanser till ekonomisk tillväxt? Är det ökad produktivitet du söker i form av fler anställda - eller önskar du utöka din produktion med andra medel i form utrustning. Då varierar givetvis kraven på lokalen.  Även krav kring logistisk i form av planlösningar och transport är exempel som skiljer sig vida brett beroende på hur din expansion kommer att se ut.
  • En annan anledning till lokalbyte kan rent av bero på trivselfrågan för dina anställda eller en reform gällande ”employeer-branding”. Målet kan vara att skapa en mer attraktiv arbetsplats för att locka till sig nya talanger. Där lunchställen, service och tillgång till gym är faktorer som kan spela in. 
  • Ovanstående punkt omfattar en vanlig anledning till kontorsbyte – i form av ett förbättrat läge. Frågor som då uppstår är hur medarbetare och kunder tar sig till och från verksamheten? I detta fall spelar infrastruktur och allmänna kommunikationer in. Vad det anbelangar läget i största allmänhet tåls det även att fundera på om det är fördelaktigt att befinna sig i närheten av sina konkurrenter eller inte?
  • Är målet med lokalbytet en reducering av kostnad? Då kan en mindre lokal eller en lokal där det finns möjlighet att hyra ut delar av kontoret till andra företag löna sig. Lösningen som kallas för co-working (kontorskollektiv) kan vara värt att överväga. 

Ovanstående frågeställningar är exempel på hur du lättare identifierar målsättningarna med lokalbytet. Mål vilka sedan kan delas upp i prioritetskategorier och underlätta sökandet av lokal. En klar vision underlättar även  för lokaluthyrare att hitta just ditt företag genom vår sökmotor.

Att tänka på när du letar ny lokal till ditt företag

  • Involvera dina medarbetare

Medarbetarna är ditt företags viktigaste tillgång. Därför är det fördelaktigt att involvera dina anställda i utformningen av den nya arbetsplatsen. Kanske finns det brister i utrymmen för socialisering? Eller behövs det utökade utrymmen som tillåter tystare arbetsmiljö? Dina anställda är i allmänhet dina bästa rådgivare.

  • Framtidsvisioner

Överväg hur verksamheten kan komma att utvecklas inom de närmaste fem åren. Kommer det att behövas fler anställda eller finns det planer över nya affärsområden? 

  • Konjunktur & Budget

Var befinner vi oss i konjunkturen just nu? Utvecklingen i omvärlden är en viktig faktor att ta med i bedömningen gällande vilken typ av lokal som kommer att behövas framöver. 

  • Identifiera tidsramen

När behöver ni tillträde till lokalerna? Att ha framförhållning är lika viktigt som budgetering inför en lyckad flytt av verksamheten. 

Sist men inte minst - Prioritera

Det går oftast inte att få allt. Gör därför en prioriteringslista över vad som verkligen är viktigt.  Under sektion ”lokalsökande” hjälper vi dig att matchas med rätt lokal. Du kan välja mellan att köpa eller hyra samt specificera vilka regioner du siktar in dig på. 

Vi tillhandahåller alla slags typer av objekt såsom industrilokaler, kontor, butiker samt lagerlokaler och hotell med mera. Du kan även självfallet göra sökningar efter boende och mark. Därefter kan du specificera önskad planlösning, storlek och ställa krav kring parkeringslösningar och garage. 

Genom att underlätta sökprocessen för samtliga parter möjliggör vi lokalsökande att finna relevanta lokaler, samtidigt som hyresvärdar hittar passande hyresgäster till sina vakanser. Den användarvänliga matchningsfunktionen sållar fram de mest passande lokalerna för din organisation bland de närmare 10 000 lediga objekten i Sverige just nu. Lämna ett sökuppdrag och fokusera på din kärnverksamhet medan du låter fastighetsägaren komma till dig.

Mer att läsa

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.