Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Vakant lokal i det expansiva området Hyllie!

Lokalen är belägen på Hyllie Boulevard 2 och har en yta om 102 kvm. Fastigheten är nyligen byggd så lokalen är i dagsläget rå men anpassas efter hyresgästens krav och önskemål. Se exempelbilden på hur lokalen kan nyttjas! ----------------------------------- English The premises is located on Hyllie Boulevard 2 and has an area of 102 sqm. The property has been recently built so that the premises are currently "raw" and can be adapted to the tenant's requirements and wishes.

Beskrivande ord

Modernt

Butik

Kontor

Fräsch

Nyproduktion

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Kontorsdetaljer

Byggnader

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor