Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Vi har ett obebyggt markområde om ca 25 000 kvm. Översiktsplanen ger möjlighet till stadsbygd.

Ytor

Lokalens yta

Detaljer

Närområdet