Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Multihuset, Limhamns läge. Flexibla kontorslösningar mellan 87-1700 m2. Lokalerna har möjligt att anslutas mellan olika våningar med interna trappor.

Multihuset Bryggan är beläget på Limhamns läge. Fastigheten innehåller många olika funktioner. Planerad inflyttning i huset är i slutet av 2019. I samband med detta planeras även en förskola att öppna i huset. Flera andra aktörer flyttar även in, såsom COOP, Apcoa och en vårdcentral. Kontor Kontorslokalerna hittas på den nordöstra och sydvästra sidan av byggnaden utemot Övägen och Betonggatan. Kontoren lämpar sig för både privata kontor och öppna verksamheter såsom psykologer/hälsomottagning och utbildningsverksamheter. Det är tre våningar kontor, belägna på plan 2-4. Flexibla kontorslösningar från 87 kvm till 1700 kvm. Lokalerna har möjligt att anslutas mellan olika våningar med interna trappor. Några av kontoren har sjöutsikt mot Öresundsbron. Café/butikslokal om ca 100 kvm har möjlighet att etablera sig i markplan. Miljö När du väljer miljöcertifierade lokaler tar du ansvar för en hållbar utveckling. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra och presterar på topp. Miljöcertifieringen blir ditt kvitto För Multihuset är miljömålen högt ställda. Genom miljöcertifiering BREEAM Very Good får du ett objektivt kvitto på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen. Låg energianvändning – ett gemensamt mål I Multihuset på Limhamn finns alla förutsättningar för dig som hyresgäst att arbeta klimatklokt. Här mäts till exempel el, värme och kyla individuellt. Den höga tekniska standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam för dig och dina kollegor. En flytt hit är ett positivt ställningstagande för hållbarhetsfrågor, vilket stärker varumärket. Låg energianvändning – lägre kostnader och koldioxidutsläpp Miljömässigt bra materialval – ett hållbart samhälle Sunt inomhusklimat – lägre sjukfrånvaro Individuell mätning av el och värme/kyla – betala bara för den egna verksamheten Miljöutbildning för hyresgästen – lägre miljöpåverkan Hållbara hyresavtal – lägre miljöpåverkan.

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet