Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Kontorshuset Gårda Vesta kommer bli ett spektakulärt inslag och ett viktigt nav i Göteborgs näringsliv. Gårda Vesta vänder sig till företag som sätter hälsan i fokus, med tempoväxlande ytor i skön miljö som kännetecknas av öppenhet och gemenskap. Projektstart är 2018 och inflyttning sker etappvis 2020-2021.

Ett tjugofem våningar högt kontorshus som knyter Gårda närmare centrum och bidrar till en levande stadsdel. Ambitionen är att certifiera huset enligt Well Building-standarden, med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande, drift och design. I huset planeras för smarta och kreativa arbetsplatser för små, medelstora och större verksamheter. Konceptet främjar kommunikation mellan människor och det nya mobila sättet att arbeta. Utöver kontorsytor kommer man även ha tillgång en gemensam takterrass med utearbetsplatser, omklädning och restaurang. Projektstart 2018 och inflyttning sker etappvis 2020-2021. Upp till 40-60 arbetsplatser.

Beskrivande ord

Öppenhet

Utearbetsplatser

Takterrass

Kreativa arbetsplatser

Well Building-standarden

Tempoväxlande ytor

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Kontorsdetaljer

Byggnader

Byggnadsinformation

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet