Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

På Fastigheten finns en byggnad i två plan ovan mark som i dagsläget är utformad för att inhysa en verksamhet. Lokalen är uppdelad i två delar, en lageryta i två plan samt en kontor- och personaldel i två plan. Byggnaden är idag vakant och goda möjligheter föreligger för en verksamhetsutövare att förvärva Fastigheten för att sedan bedriva sin verksamhet i densamma. Fastighetens senaste hyresgäst var ett bolag vars verksamhetsområde var uppfödning av akvariefiskar. De var hyresgäster under sammanlagt 15 år innan de sedermera blev uppköpta av en annan aktör och verksamheten blev således förflyttad. De lämnade lokalerna under andra halvan av 2018. Fastighetens uthyrbara area uppgår till 1 300 kvm fördelat på 100 kvm personal- och kontorsytor samt 1 200 kvm lageryta. Fastighetens obebyggda tomtareal består till största del av asfalterad yta. Goda parkeringsmöjligheter föreligger inom Fastigheten. För en egenanvändare finns möjlighet att förvärva för att sedan bedriva egen verksamhet i Fastigheten till en bedömd kostnad om 276 tkr per år. För mer detaljerad information avseende Fastigheten hänvisas till försäljningsprospektet.

Ytor

Lokalens yta

Ekonomi

Pris