Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Stora Badhusgatan 29-31, Göteborg

Stora Badhusgatan 29-31

Beskrivning

Merkurhuset uppfördes 1897 och är belägen på Skeppsbron. Det är en kontorsfastighet som är den äldsta kvarvarande byggnaden i området. Här möts besökaren av husets karaktäristiska fasad och tornen. Fastigheten är delägd med Bygg-Göta och förvärvades av Platzer under 2017. Under 2019 har vi påbörjat utvecklingen av en ny byggnad som knyter ihop det befintliga Merkurhuset med staden och läker ihop det halva kvarteret. Läs mer om projektet här!

Kvarteret Merkurius på Skeppsbron har sedan 1960-talet varit ett halvt kvarter som vänt staden ryggen. Nu läker vi ihop kvarteret genom att uppföra en ny byggnad mot Stora Badhusgatan som byggs ihop med det befintliga huset.  Tillsammans blir det en kontrastrik helhet med två sidor som båda två är starka representanter för sin tid. Utgångspunkten har varit att söka inspiration till gestaltningen lika mycket i hamnens och Rosenlundsverkets industriella råhet, som i stenstadens robusta kvartersstruktur På så vis kan vi sammanfoga stadens historia och framtid i en och samma gestalt. Ambitionen är att byggnaden ska bli en märkesbyggnad i stadscentrum och första steget i den framtida bebyggelsen på Skeppsbron. – Per Bornstein,  Bornstein Lyckefors arkitekter Den nya byggnaden kommer att uppföras med stor omsorg i materialvalen. Fasaden kommer att bestå av ett ljust tegel och mörka trädetaljeringar. Stora fönsterpartier gör att huset från utsidan kan liknas vid ett dockhus, där människorna, aktiviteterna och kreativiteten inne i huset blir synligt från utsidan. Nästan hela bottenvåningen kommer att rymma en restaurang som ger liv åt Stora Badhusgatan. Övriga sju våningar blir kontor. Fem av dem kommer att bli reklambyrån Forsman & Bodenfors nya hem och två våningar är fortfarande möjliga att hyra.

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Kontorsdetaljer

Närområdet