Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Unik möjlighet att etablera en större logistikanläggning i Malmö.

Byggnation från 10.000 kvm upp till 42.000 kvm är möjlig. Detaljplanen medger 40 meters byggnadshöjd! Lokalen skräddarsys och anpassas efter verksamhetens behov. ÖVRIGT: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

Beskrivande ord

Skräddarsydd

Anpassningsbar

10 000kvm till 42 000kvm

Unik möjlighet

Nybyggt

Ytor

Lokalens yta