Åsgatan 21, Centrum

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Åsgatan 21, Falun

Åsgatan 21, Centrum

Beskrivning

Källarlokal i direkt anslutning till det nya resecentrum som byggs i Falun.

Lokalen är lämplig för flera olika typer av verksamheter som tex mindre industri, butik, lager, aktivitetscentrum m.m. Lokalen är ej delbar.

Beskrivande ord

Källarlokal

Lager

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Byggnadsinformation

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet