Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Tullhusgatan 1B, Karlstad

Tullhusgatan 1B

Beskrivning

Nu finns möjlighet att förvärva två handels- och industrifastigheter med strategiska lägen i Karlstad. Fastigheternas ekonomiska uthyrningsgrad uppgår till 100%. Det finns två hyresgäster som har tecknat 10-åriga hyresavtal. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 5 000 kvm. Hyresvärde 2019 bedöms uppgå till cirka 4 Mkr med driftnetto om cirka 3 Mkr. Ett begränsat antal intressenter får tillgång till försäljningsprospekt. Vänligen kontakta Simon Smedberg på Real Advice för mer information om fastigheterna och den fortsatta försäljningsprocessen.

Total area

Total yta

Ekonomi

Kostnad