Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Industrikontor på Söder.

Välkommen till Söder, Här växer parallellt med ”Storsjö Strand” ett tidigare industriområde från 50-talet fram till en central och livlig stadsdel med allt som kan önskas i sin närhet. Den optimala kombinationen av bostäder, handel och kontor gör att området på ett naturligt sätt utvidgar innerstaden. Goda kommunikationer med både buss och expresscykelvägar gör läget attraktivt. På Söder byggs cirka 300 nya kvalitativa bostäder som börjar inflyttning hösten 2020. Diös kan nu erbjuda möjligheten till ett modernt industrikontor med stora ljusinsläpp. Du som hyresgäst är själv med i processen gällande lokalens utformning, rumsindelning och ytskikt se exempelbilder för inspiration. Lokalens storlek kan anpassas från 140-280m2.

Beskrivande ord

Modernt

Påverkningsbar

Ljusinsläpp

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet