Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Lager och kontorsytor med gott om uppställningsyta!

Lager och kontor om totalt 1396 kvm. Uteytor om ca 7000 kvm. På fastigheten finns idag ett varmlager med tillhörande kontorsdel om 490 kvm samt ett kallager om ca 900 kvm. ÖVRIGT: Croisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.

Beskrivande ord

1396kvm

Verkstad

Industri

Lager

Kontor

Ytor

Lokalens yta

Detaljer

Närområdet