Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Fastigheten i Arendal är den största till ytan i Platzers bestånd. Den förvärvades i slutet av 2016 i en affär som utökade den uthyrbara ytan markant. Fastigheten består av ca 40 byggnader med varierad funktion av kontor, produktion-, logistik- och lagerlokaler. Fordonsindustrin är dominerande i området där många företag är producerande för olika industriverksamheter. I förvärvet av fastigheten finns utrymme att uppföra flertal logistiklokaler.

I attraktiva logistik- och industriområdet Arendal finns lagerfastigheten ARP på 7952 kvm. ARP ligger på Sveriges främsta logistikläge, nära Göteborgs hamn och de större motorlederna, något som gör fastigheten optimal för omlastning och som distributionsterminal. Lager- och logistikytan består av 7279 kvm modernt och effektivt varmlager, med 8,50 meter fri takhöjd. Dessutom finns yta under skärmtak på 1643 kvm med cirka 6 meter i takhöjd. I anslutning finns även ett kontor i två våningsplan på 673 kvm, med omklädningsrum och modern kontorsindelning. Utomhusytan består av 4000 kvm, inklusive 16 parkeringsplatser.  

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Byggnadsinformation

Detaljer

Närområdet