Platåvägen 1A, Nygatan 32-34

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

På fastigheterna finns idag tre byggnader med en uthyrningsbar area om 861 kvm. Byggnaderna är uppförda 2003 som tre enplanshus. Samtliga ytor är uthyrda till specialpedagogiska skolmyndigheten som sedan 2003 upplåtit byggnaderna i andra hand till Gnesta Hem som är kommunens fastighetsbolag. Avtalet är uppsagt och hyresgästen flyttar ut 2021-05-31. Detaljplanen medger bostäder och fastighetsägaren har ansökt och fått bygglovet beviljat avseende upprättande av 18 lägenheter om 35 kvm/st samt gemensamhetsytor. Hyra för nyproduktion uppgår till cirka 1 800 kr/kvm. Total uthyrningsbar area vid bostäder uppgår till 630 kvm. Alternativt är fastigheten lämplig att konvertera till LSS-boende med 5 lägenheter samt gemensamhetsytor. Avyttring sker genom bolagsförsäljning. För ytterligare information vänligen klicka på prospekt/objektbeskrivning nedan.

Ytor

Lokalens yta

Ekonomi

Pris