Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Fastighetsbolag i Sydhalland med 8 st parhus i Vallberga och Våxtorp, allt uthyrt o gott skick.

Fastighetsbolag i Sydhalland med 8 st parhus i Vallberga och Våxtorp, allt uthyrt o gott skick. Övrigt: ÄRADE SPEKULANT Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som en bolagsaffär och innehåller kommersiell/a fastighet/er i befintligt och förevisat skick med friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktiga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Som underlag för bolagsaffären kan köparen av mäklaren på begäran erhålla en värdeberäkning på bolaget. SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING KOMMERSIELL FASTIGHET/BOLAG Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av fastigheten/bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc.vill mäklaren gärna erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett. Beträffande simulerad driftskostnad i denna objektsbeskrivning: I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten/erna och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, försäkringar samt ventilation o dylikt, fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. Beträffande simulerad hyreskalkyl i objektsbeskrivningen: Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella har på uppdrag av säljaren sammanställt denna information som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen. Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna. Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till på baksidan angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas. Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag. Känn Er alltid välkomna för en affär med Auktoriserade Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson.

Ytor

Lokalens yta

Ekonomi

Pris