Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Etableringsmöjligheter om 700 kvm i Solberga Handelsområde

Inom Solberga handelsområde finns möjligheten att etablera verksamheter inom handel, restaurang och kontor. Området är avsett för sällanköpshandel med skrymmande varor. Ytan avser dryga 700 kvm och på bästa skyltläge mellan Willys och Intersport.

Ytor

Lokalens yta

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet