Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Unik möjlighet att kombinera kontor- och lagerhotell i fräscha lokaler!

På Kosterögatan 9 i Östra Hamnen finns möjligheten att hyra kontorsrum om 12-24 kvm. Ni får tillgång till gemensamt fikarum, bokningsbara mötes- och konferensrum, wc, pentry, parkering samt internet. Hyra för ett kontorsrum om 12 kvm är 2800 kr/mån. Här finns möjligheten att kombinera ert kontorsrum med nyproducerade lagerytor. Lagret byggs efter era behov och ytorna som erbjuds är 77 kvm, 155 kvm, 232 kvm eller större om så önskas. Porten in till lagret avser en elmanövererad taksjutsport som är 3,5m bred och 3,4m hög. Portarna in till respektive lagerdel är 3x3m. Hyra från 5400 kr/mån. --------------------------------- English On Kosterögatan 9 in Östra Hamnen there is the possibility of renting a office space of 12-24 square meters. You will have access to a shared room, bookable meeting and conference rooms, wc, kitchenette, parking and internet. Rent for an office space of 12 sqm is 2800 kr / month. Here you can combine your office space with the newly created warehouse spaces. The warehouse is built according to your needs and the surfaces offered are 77 sqm, 155 sqm, 232 sqm or larger if desired. The door to the warehouse refers to an electrically controlled roof rack sport 3.5m wide and 3.4m high. The ports are 3x3m. Rent from 5400 kr / mån.

Beskrivande ord

Kontor

Lager

kombinationslokal

Östra Hamnen

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Tekniska detaljer

Detaljer

Övriga detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor