Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Nybyggnation. På bästa exponeringsläge utmed E22 finns nu möjlighet att etablera verksamheter inom bilhandel.

Obs! Bilden är endast ett exempel på utformning.

Beskrivande ord

Butik

Lund

Nybyggnation

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Tekniska detaljer

Detaljer

Övriga detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor