Mycket flexibla lager-/industrilokaler i Gåsebäcks industriområde

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Mycket flexibla lager-/industrilokaler i Gåsebäcks industriområde intill E4 i Helsingborg.

Denna flexibla och tekniskt välutrustade industrifastighet, i Gåsebäcks industriområde i södra Helsingborg, har många möjliga användningsområden och kan hyras i flera olika kombinationer från 700 kvm upp till ca 13 500 kvm enligt bifogade planritningar med förslag på uppdelning av ytorna. Hela fastigheten är försedd med omfattande tekniska installationer, med avancerad utrustning som till stora delar är förhållandevis nyinstallerad. Fastigheten är exempelvis försörjd med mekanisk till- och frånluftsventilation samt komfort- och processkyla. Dessutom finns särskilda verksamhetsanpassade anläggningar för ventilation av produktionslokaler och renrum, vilka generellt håller en hög standard. Elförsörjning sker med starkström via två olika ställverk i fastigheten och det finns även kompressorer och försörjningsledningar för tryckluft. Fastigheten är även helsprinklad, med heltäckande brandlarm, samt skalskyddad med inbrottslarm och videoövervakning. Hela fastigheten är inhägnad och större delen av fastighetens uteytor är asfalterade med goda lastnings- och parkeringsmöjligheter. Detta är med andra ord ett utmärkt tillfälle att tillträda en flexibel Industri-, lager-, logistikfastighet i ett mycket bra läge mitt i den heta Öresundsregionen.

Beskrivande ord

Flexibel planlösning

Gåsebäcks industriområde

Verkstad

Industri

Logistik

Lager

Produktion

Kontor

Ytor

Lokalens yta

Lager/förvaring

Byggnader

Byggnadsinformation

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet