Billiga kontorslokaler i olika storlekar i Larsboda med "rivningskontrakt"

Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Mårbackagatan 19, Farsta

Billiga kontorslokaler i olika storlekar i Larsboda med "rivningskontrakt"

Beskrivning

Billiga kontorslokaler i olika storlekar i Larsboda i Farsta med "rivningskontrakt".

Dessa lokaler, som består av ett antal kontorsytor i olika storlek, mellan 282 - 512 kvm vardera, som fördelar sig över tre sammanhängande våningsplan i hus 1 och 2 på Mårbackagatan 19 i Larsboda. Ytorna kan därför hyras var för sig, eller tillsammans i olika kombinationer upp till sammanlagt 2 444 kvm. Mellan ytan om 512 kvm på plan 5 och ytan om 428 kvm på plan 6 i hus 1 finns exempelvis en interntrappa som sammanbinder de båda ytorna, varför dessa lämpar sig synnerligen väl att hyra tillsammans. Lokalerna är överlag i gott skick, med ljusa ytskikt och gott om ljussläpp då varje lokal är genomgående och har fönster i tre väderstreck. De flesta rum i lokalerna är avdelade genom glaspartier, som tar tillvara och sprider dagsljuset även till de inre delarna av lokalerna. Detta är ett utmärkt tillfälle att hyra billiga kontorslokaler, då det planeras för att på sikt utveckla fastigheten genom att bygga om lokalerna till bostäder. Lokalerna hyrs därför ut med rivningskontrakt fram till som längst 2020-12-31. Det är även möjligt att hyra till ytterligare kontorsytor och lagerytor i olika storlekar i fastigheten

Beskrivande ord

Rivningskontrakt

Lagerytor

Farsta

Larsboda

Kontorslokal

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Objektdata

Tekniska detaljer

Detaljer

Kontorsdetaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta