Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Fantastik och rymlig butikslokal med stora skyltfönster vända mot knutpunkten Hjalmar! Det går att dela av lokalen, då kan man hyra en yta om 890 kvm!

En rymlig butikslokal med stora skyltfönster är nu möjlig att hyra, lokalen är belägen i Backaplan vänd mot stora knutpunkt Hjalmar Brantingsplatsen, som är en av Göteborgs främsta knutpunkter. Butikslokalen är uppskattad till 1680 kvm stor och har en öppen planlösning som består av en stor butik med synliga och stora skyltfönster vända mot vägen, lokalen erbjuder även lager, kök och handikapps anpassande toaletter samt duschar och övriga personalutrymmen. Man kan dela av lokalen, då kan man hyra en yta om 890 kvm. Butikslokalen har en höjd på cirka 5 meter, lokalen har även en stor port för lossning och lastning. Utanför lokalen finns ett stort utbud av parkeringsplatser. Välkommen till oss för visning och närmare beskrivning av lokalen! ---------------------------------------------------------------------- English A spacious retail space with large storefronts is now possible to rent, the premises are located in Backaplan facing large junction Hjalmar Brantingsplatsen, which is one of Gothenburg's main hubs. The store room is estimated to be 1680 sqm in size and has an open floor plan consisting of a large shop with visible and large storefronts facing the road. The store room has a height of about 5 meters, the room also has a large gate for unloading and loading. Outside the premises there is a large selection of parking spaces. Welcome to us for viewing and more detailed description of the room!

Beskrivande ord

lastning

Backaplan

Skyltfönster

Butik

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Byggnader

Tekniska detaljer

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor