Telefon: ****
Alla fält är obligatoriska

Beskrivning

Lagerlokal på strategiskt läge med möjlighet till ca 8 000 kvm nybyggnad!

Fastigheten heter Oxie Trädgårdshallen 1 och är belägen på adress Sofiedalsvägen 1 i Oxie. Byggnaden omfattar 5100 kvm BTA fördelat på ca 500 kvm kontor och resterande lager. Stomme av betong och ytterväggar av plåt och tegel. Stor lastkaj med 4 portar samt vädertätningar. Tillåter dockning av 24-meters ekipage. Kontoren försågs med nytt luft-luft värmepumpsaggregat 2018 och med komfortkyla. Samtidigt isolerades taket på med ytterligare 200 mm. Kontorsdelen har även radiatorer och golvvärme. Lager är delvis kallager. Dammbundna betonggolv på lager. Samtlig belysning på lagret är ny 2018 av typ LED vilket ger en fördelaktig kostnad för belysningens drift. Möjlighet finns att bygga ut lagret till större ytor då omkringliggande mark tillhör fastigheten. Upp till ca 8 000 kvm ytterligare lager är möjligt.

Beskrivande ord

Tillbyggnad

Nybyggt

malmö

Oxie

Logistik

Lager

Beskrivning

Övriga lokalslag

Ytor

Lokalens yta

Detaljer

Kommunikationer